Lid worden

Als U lid bent van een erkende sportclub kan U een gedeelte van het lidgeld terugbetaald

krijgen door het ziekenfonds, download hier het nodige formulier .

BondMoyson Liberale OZ ziekenfonds CM Partena  VNZ

Toetredings Formulier ( in te vullen )

1.-  Personen die niet beschikken over eigen wapens en bijhorende vergunningen :

Kunnen lid worden mits volgende voorwaarden :

- Beschikken over een bewijs van goedzedelijk gedrag conform art. 596.1-5 en diennen voor Sportschutters licentie die wapenbezit niet uitsluit,( origineel geen kopie .

- In bezit zijn van een voorlopige sportschutters licentie ( word via de club aangevraagd )

- In bezit van een dokters attest ( nodig voor het aanvragen van de sportschutters licentie )

- Dienen een recente pasfoto af te geven

- Dienen te schieten met de clubwapens of wapens van een vriend schutter, doch enkel met wapens waar hun licentie geldig voor is.

- Dienen een opleiding ( 5 lessen) te volgen met een van de schietmonitoren alvorens ze alleen mogen schieten.

- Personen niet in het bezit van een (voorlopige ) licentie kunnen enkel schieten met lucht.

- Meer inlichtingen kan U bekomen op het nr. : 0476 30 94 57

 

2.-   Personen beschikken over eigen wapens , met bijhorende geldige vergunningen: 

Kunnen lid worden mits volgende voorwaarden :  

- Beschikken  over een bewijs van goedzedelijk gedrag (conform art. 596.1-5 en diennen voor Sportschutters licentie) ( origineel geen kopie ) die wapenbezit niet uitsluit of een geldige sportschutters licentie.

- Beschikken over de nodige vergunningen die bezit van munitie niet uitsluit.

- Personen die niet in het bezit zijn van een geldige sportschutters licentie worden aangeraden om alsnog een licentie in overweging te nemen.

- Dienen een recente pasfoto af te geven.

- Mogen enkel schieten met wapens waar Hun vergunningen en of licentie voor geldig is.

- Dienen een schietproef af te leggen ( indien niet geslaagd een opleiding te volgen )

- Meer inlichtingen kan U bekomen op het nr. : 0476/30 94 57 .

 

Licentie kunnen ten aller tijde worden uitgebreid met bijkomende categorieën , neem contact op met het nr. : 0476/30 94 57

 Het Bestuur

Klik Hier voor het dossier veillig omgaan met vuurwapens

 

Klik hier voor info met betrekking tot de opleiding