Als U lid bent van een erkende sportclub kan U een gedeelte van het lidgeld terugbetaald

krijgen door het ziekenfonds, vraag er naar op het bureel in de club

Lid worden

Lidgeld voor nieuwe leden diend in de club te worden betaald Cash of Bankcontact

1.-  Personen die niet beschikken over eigen wapens en bijhorende vergunningen :

Kunnen lid worden mits volgende voorwaarden :

- Beschikken over een bewijs van goedzedelijk gedrag conform art. 596.1-5A en dienen voor Sportschutters licentie die wapenbezit niet uitsluit.

- In bezit zijn van een voorlopige sportschutters licentie ( word via de club aangevraagd )

- In bezit van een Medich attest ( nodig voor het aanvragen van de sportschutters licentie )

- Dienen een recente pasfoto af te geven

- Dienen te schieten met de clubwapens of wapens van een vriend schutter, doch enkel met wapens waar hun licentie geldig voor is.

- Dienen een opleiding ( 5 lessen) te volgen met een van de schietmonitoren alvorens ze alleen mogen schieten.

- Personen niet in het bezit van een (voorlopige ) licentie kunnen enkel schieten met lucht.

- Meer inlichtingen kan U bekomen op het nr. : 0476 30 94 57 Of op voorzitter@derbyschutters.be

2.-   Personen beschikken over eigen wapens , met bijhorende geldige vergunningen: 

Kunnen lid worden mits volgende voorwaarden :  

- Beschikken  over een bewijs van goedzedelijk gedrag (conform art. 596.1-5A en diennen voor Sportschutters licentie) die wapenbezit niet uitsluit of een geldige sportschutters licentie.

- Beschikken over de nodige vergunningen die bezit van munitie niet uitsluit.

- Personen die niet in het bezit zijn van een geldige sportschutters licentie worden aangeraden om alsnog een licentie in overweging te nemen.

- Dienen een recente pasfoto af te geven.

- Mogen enkel schieten met wapens waar Hun vergunningen en of licentie voor geldig is.

- Dienen een schietproef af te leggen ( indien niet geslaagd een opleiding te volgen )

- Meer inlichtingen kan U bekomen op het nr. : 0476/30 94 57 of op voorzitter@derbyschutters.be .

 

Licentie kunnen ten aller tijde worden uitgebreid met bijkomende categorieën , neem contact op met het nr. : 0476/30 94 57

 Het Bestuur

Klik Hier voor het dossier veillig omgaan met vuurwapens

 

Klik hier voor info met betrekking tot de opleiding