Het ontstaan van Derby Schutters vzw

Op een zomerse dag in 1978 besluiten een 8 tal vrienden, die regelmatig samen kwamen in de werkplaats van Daniël De Poorter, om er met hun .22 geweer ( toen nog een vrij te koop wapen ) te schieten, dat ze eigenlijk beter een club zouden oprichten, om officieel aan schietsport te doen.

Er werd toen gezocht naar een geschikt lokaal, wat na lang zoeken gevonden werd in café Derby in de Zoutweg, vandaar de naam: Derby Schutters, er werd een 4 lijnen tellende schietstand ingericht, met manueel aangedreven schijventransport.

Aanvankelijk werd er geschoten met .22 geweer, maar al snel werd er door sommige  schutters ook overgegaan tot de aankoop van revolver en of een pistool van het kaliber .22 om ook deze discipline van de schietsport te beoefenen.   

Al snel werd het ook duidelijk dat een sterke binding met een toenmalige wapenhandelaar geen goede beslissing was, en de inmenging van de café uitbater die duidelijk de kant van de wapenhandelaar koos evenmin en zo kwam er onenigging binnen de club, het was ondertussen eind 1981 en de club splitste aan de ene zijde de cafebaas en de wapenhandelaar en een drie tal schutters en aan de andere kant een 20 tal schutters  en het gehele bestuur , deze verhuisden naar de Vaartstraat te lembeke.

Aangekomen in de Vaartstraat  in café Heidebloem werd er terug 4 schietlijnen geïnstalleerd, in eerste instantie enkel voor geweer .22, maar na 1 jaar kwam daar ook pistool en revolver bij en dit in alle kalibers, snel was de club te klein en de gehele tent werd verbouwd, zo kwam er een 5de schietlijn bij, ook de openning’s uren werden steeds uitgebreid, en de club bleef maar groeien tot er uiteindelijk een 80 tal leden waren, het was dringend tijd voor uitbreiding of verhuis, het werd dat laatste, verhuis naar dorp 20 te lembeke.

Na anderhalf jaar verbouwen aan een leegstaande en vervallen koekjesfabriek, kon de overstap naar dorp 20 doorgaan, hier beschikte de club voor het eerst over schietlijnen op 25 meter voorheen was dit steeds 12 en 10 meter geweest. De club beschikt hier over 8 schietlijnen op 25 meter voor pistool en revolver en nog eens 8 schietlijnen op 10meter voor kogelkarabijn en luchtdrukwapens . Voor het eerst werden ook wedstrijden ingericht, zelfs ook provinciale kampioenschappen gingen er door, en de club bleef maar groeien tot we uiteindelijk met een 320 schutters waren.

Ook hier sloeg het noodlot toe, toen de toenmalige voorzitter zijn minder goede bedoelingen wou doordrijven, het hele bestuur met uitzonderring van de voorzitter nam het besluit de club zou nogmaals verhuizen, ditmaal naar de kapellestraat te Waarschoot, het was bang afwachten en het bleef toen een open vraag van wie gaat mee en wie blijft er in Lembeke, maar uiteindelijk is gebleken dat het de goede keuze was van naar Waarschoot te gaan, al heeft het wel een heel jaar geduurd eer sommigen de juiste stap durfde te zetten.

Aangekomen in kapellestraat 5 te Waarschoot, het is ondertussen 2001 waren er slechts 9 schietlijnen op 25 meter en dit zonder schijventransport en zonder snelvuur installatie het was wederom de handen uit de mouwen steken om te moderniseren en instaleren en uit te breiden naar 10 lijnen, ook een 10 meter stand moest worden gecreëerd, hier hadden wij nog het bijkomende probleem, de stand was eigendom van de colt45 en wij beschikten slechts over twee openings dagen, dit was voor de Derby Schutters  veel te weinig, wederom moest worden onderhandeld met de heer Cortvriendt en uiteindelijk werd er besloten om gezamenlijk te schieten en dit over 5 dagen.

En de club bleef maar groeien en ook de vraag naar uitbreiden was er, en na een kijkje in de kelder kwam het besluit dat er ook daar plaats was voor een schietstand, een schietstand van 50meter daar konden slechts weinigen van dromen, maar na twee jaar hard werken en verbouwen van de kelder was het zover, we zegen en schrijven 2007 de Derby Schutters hadden vanaf nu ook een 8 lijnen tellende 50 meter schietstand.

We zijn ondertussen 2017 en 39 jaar Derby Schutters, en de club is gegroeid tot 800 schutters en wederom dringt er de vraag naar uitbreiden, ook al bezit de club een mooie stuk grond om een schietstand op te bouwen, als de gemeente dwars zit en de vergunningen uitblijven  word het moeilijk, maar opgeven staat niet in onze woordenboek, al zal ondertussen als tijdelijke oplossing  wederom aan de openingsuren moeten worden gesleuteld.

Begin 2017 werd al snel duidelijk dat de jarenlange samenwerking met de colt 45 zo niet langer kon blijven bestaan, een beslissing van hun zijde wel te verstaan, dan maar uitkijken naar wat voor ons Derby Schutters mogelijk is, na lang zoeken en onderhandelen met de eigenaar en de uitbaters van het tennis gebeuren zijn we tot het besluit gekomen : het tennisterein vlak naast de kantine bied ons de beste oplossing, al had ik er graag een dubbele schietstand van gemaakt, maar uit respect voor de tennissers word het een schietstand van 13 schietpunten met een bureel van 23 m² en een wapenkamer 50 m².

We we zijn ondertussen 2019 en 40 jaar Derby Schutters en ondertussen is het nieuwe gedeelte klaar , we zullen thans beschikken over:

- 5 lijnen 10 m voor luchtdruk,

- 13 lijnen 25 m voor alle kalibers handvuurwapens,

- 8 schietlijnen 50 m voor geweer , en de club blijft maar groeën "Welkom aan de nieuwe schutters"